ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการ เพื่อกลั่นกรองผลการประเมินนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2565

วันที่ 23 มีนาคม 2566 นายเลอศักดิ์ รัชณาการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการ เพื่อกลั่นกรองผลการประเมินนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ภาพ/ข่าว ประยูร พงษ์ประยูร ปชส.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2