สพป.ยะลา เขต 3 บันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายพาน้องกลับมาเรียน อ.เบตง

วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายวชิระ ขวัญเพชร ผอ.สพป.ยะลา เขต 3 ร่วมบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายพาน้องกลับมาเรียน ระหว่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 กับ อำเภอเบตง สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเบตง ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเบตง เทศบาลเมืองเบตง เทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะแมเราะ องค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง และองค์การบริหารส่วนตำบลยะรม ทั้งนี้มี ผู้อำนวยการกลุ่มและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ ห้องประชุมบาลา-ฮาลา สพป.ยะลา เขต 3