กิจกรรมแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

วันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2566 เวลา 08.00 น. นายศิริศักดิ์ วัฒนศิริ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อร่วมกันร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และร้องเพลงสดุดีจอมราชา เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี ความสามัคคี ให้เกิดขึ้นในองค์กร ต่อจากนั้น ได้แจ้งข้อราชการและพบปะพูดคุย ณ บริเวณหน้าเสาธง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 ในการนี้ นายศักดิ์จิต มาศจิตต์ ศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ได้ร่วมกิจกรรมด้วย