รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2565 ของ สพฐ.

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2565 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน