สพม.นครพนม รับชม รายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ตอนพิเศษ “สพฐ. ผนึกกำลังเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน ที่ ๑/๒๕๖๖”

วันพุธที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ผอ.สพม.นครพนม พร้อมด้วย นายภคิน ลดาดกจิรานนท์ นายฉัตรชัย ไชยมงค์ รอง ผอ.สพม.นครพนม ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมรับชม รายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ตอนพิเศษ “สพฐ. ผนึกกำลังเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน ที่ ๑/๒๕๖๖” เพื่อรับนโยบายการบริหารการศึกษา และพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัด ณ ห้องประชุมกันเกรา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม