สพม.นครพนม ประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรในสังกัด ครั้งที่ 1/2567

วันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ผอ.สพม.นครพนม เป็นประธานการประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรในสังกัด ครั้งที่ 1/2567 พร้อมด้วย เพื่อสรุปการปฏิบัติงานประจำปี 2566 ของแต่ละกลุ่มงาน/หน่วย เพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมายิ่งขึ้นในปี 2567 และมอบนโยบาย และชี้แจงแนวทางการบริหารการศึกษา ข้อราชการในการปฏิบัติงาน ตามแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายของ สพฐ. ณ ห้องประชุมเปือยงาม สพม.นครพนม