พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 17 / 2566

พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 17 / 2566

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 08.00 – 09.00 น.
ดร.วีรพล สารบรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
นายนิรันดร์ แก้วฝ่าย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
นายประจบ ดีพรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วย และ บุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
เข้าร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 17/2566 ผ่านระบบ Video Conference
ณ ห้องประชุมตองกราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2