สพป.ชลบุรี เขต 1 ประชุมและมอบนโยบายการบริหารงานเขตสุจริต

วันที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น. ดร.นิอร ศรีสุนทร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมการบริหารงานเขตสุจริต และมอบนโยบาย การบริหารงานเขตสุจริตให้กับบุคลากรในสังกัด เพื่อนำไปบูรณาการปรับใช้ ในหน้าที่ของตนและมอบโอวาทในการทำงานให้ประสบผลสำเร็จ โดยมีรองผู้อำนวยการ สพป.ชลบุรี เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรทุกท่านเข้าร่วมรับฟังนโยบาย ณ ห้องประชุม อาคาร 1 ชั้น 3 สพป.ชลบุรี เขต 1