สพป.ลพบุรี เขต 2 ดำเนินกิจกรรมทำบุญตักบาตร ทุกวันอังคาร

วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 สพป.ลพบุรี เขต 2 ได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ต่อศักดิ์ บุญเสือ ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 เป็นประธานในกิจกรรมดังกล่าว พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 2 ซึ่งได้นิมนต์พระครูสุนทรกิจจาทร (ทองคูณ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดลำนารายณ์ เจ้าคณะตำบลบ้านใหม่สามัคคี มารับบิณฑบาต และเทศนาธรรม ในหัวข้อความสำคัญของคุณธรรมและจริยธรรมในการทำงาน พร้อมทั้งให้พรแก่เจ้าหน้าที่ทุกท่าน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2