สตผ.ร่วมประชุมการพิจารณาเครื่องมือติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาฯของสพท.ตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2562

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 นางปณิชา นัยเพียร รองผู้อำนวยการสำนักติดตามฯ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะทำงาน ร่วมประชุมการพิจารณาเครื่องมือติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมไชยชนะวดีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 โดยมี ดร.สารภี เจริญรบ, นายจักรรินทร์ อภิสมัย,นายจุติพร ขาวมะลิ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรของ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เข้าร่วมประชุม ภาพ/ข่าว ประยูร พงษ์ประยูร ปชส.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2