ประชุมบันทึกข้อตกลงต้านและลดการทุจริต

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 นายพลชัย  ชุมปัญญา ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2 พร้อมคณะผู้อำนวยการกลุ่มก/เจ้าหน้าที่ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ร่วมประชุมกับเจ้าหน้า ป.ป.ท.และ ป.ป.ช.เกี่ยวกับร่างบันทึกข้อตกลงต้านและลดการทุจริต กรณีโครงการอาหารกลางวันนักเรียนและโครงการอาหารเสริม(นม) โรงเรียน ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร เพื่อให้ปฏิบัติตามแนวทางที่ถูกต้อง โปร่งใส่ และสามารถตรวจสอบได้ ทำให้นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันและอาหารเสริม(นม)โรงเรียนที่มีคุณภาพตามหลักโภชนาการและเพื่อป้องกันการทุจริต เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งจะมีการทำบันทึกข้อตกลงในโอกาสต่อไป และ ป.ป.ช.ได้ออกมาติดตามเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมและสอบถามเรื่องแนวทางการปฏิบัติในการสอบครูผู้ช่วย เพื่อมิให้เกิดการทุจริตในการสอบในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมพุทธรักษา สพป.สกลนคร เขต 2