การนำเสนอผลงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่

นายพลชัย ชุมปัญญา  ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2 มอบหมายให้นางศรีสุดา ทิพสิงห์ รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2 เยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหาร ครูและนักเรียน พร้อมชมนิทรรศการการนำเสนอผลงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่ ของโรงเรียนบ้านไฮหย่อง(ภูเงินประชานุกูล)  ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา