สพป.สิงห์บุรี จัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกในคุณค่าของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ทำกิจกรรมหน้าเสาธง ทุกวันจันทร์

วันจันทร์ ที่ 22 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 น. นายวิทยา ยางสุด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี นำข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว จัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกในคุณค่าของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ทำกิจกรรมหน้าเสาธง ทุกวันจันทร์ เพื่อให้ข้าราชการและลูกจ้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ทุกคนได้รับการกระตุ้นเตือนให้มีจิตสำนึกในคุณค่าของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และน้อมนำหลักปฏิบัติทางศาสนามาใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อสร้างความสงบสุข และความรักสามัคคีต่อกันของบุคคลในชาติ โดยครูใหญ่ ประจำวันจันทร์ ที่ 22 พฤษภาคม 2566 ได้แก่นางสาวกุลธิดา อ่อนมี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี นำทำกิจกรรม ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ กล่าวคำปฏิญาณตน ปฏิญญาเขตสุจริต ในการนี้ นายวิทยา ยางสุด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ได้พบปะพูดคุย และให้ข้อคิดในการปฏิบัติงาน และแจ้งข่าวสารในเดือนมิถุนายน 2566 ซึ่งจะมีการดำเนินการสอบบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ซึ่งได้ฝากให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดการสอบแข่งขันในครั้งนี้ หลังจากนั้นครูใหญ่ได้แจ้งข่าวสารโดยเน้นย้ำในเรื่องของการสอบบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการ ฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ซึ่งจะต้องดำเนินการด้วยความโปร่งใส สุจริต และฝากในเรื่องของการดูแลสุขภาพในช่วงการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา รอบใหม่ ซึ่งยังมีคงมีการแพร่ระบาดอยู่ การดูแลสุขภาพในช่วงอากาศร้อน หลังจากนั้นร่วมร้องเพลงศึกบางระจัน และเพลงสรรเสริญพระบารมี