สพม.36 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระหว่างโรงเรียนกับครู

นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อดำเนินงานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC QA) โดยจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU.) การยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างโรงเรียนกับครูและจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน และวิเคราะห์ภาระงานรวมทั้งพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนานักเรียนทศวรรษที่ 21ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม จังหวัดพะเยา/แสงเดือน สันธิ/นักประชาสัมพันธ์

ชำนาญการพิเศษ/ข่าว/