สพป.สมุทรสาคร – ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด สพป.สมุทรสาคร

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ดร.หฤทัย บุญประดับ ผอ.สพป.สมุทรสาคร ลงพื้นที่ตรวจราชการ เพื่อตรวจติดตาม การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และความปลอดภัยในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖ โรงเรียนบ้านวังจรเข้ โรงเรียนวัดศิริมงคล โรงเรียนวัดพันธุวงษ์ และ โรงเรียนวัดปากบ่อ

โรงเรียนบ้านวังจรเข้
โรงเรียนวัดศิริมงคล
โรงเรียนวัดพันธุวงษ์
โรงเรียนวัดปากบ่อ

วันศุกร์ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ดร.หฤทัย บุญประดับ ผอ.สพป.สมุทรสาคร ลงพื้นที่ตรวจราชการ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖ ณ โรงเรียนวัดสวนส้ม เพื่อตรวจติดตาม เรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษา ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และติดตามความเคลื่อนไหว อสมส. อาสาสมัครทางการศึกษา โดยมี ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมรับฟังนโยบายการตรวจติดตามในครั้งนี้

โรงเรียนวัดสวนส้ม