สพป.ยะลา เขต 3 ประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ด้านที่ 1 และด้านที่ 2

วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายสิทธิพร ผมงาม ผอ.สพป.ยะลา เขต 3 เป็นประธานคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ด้านที่ 1 และด้านที่ 2 โดยมี นางอรวรรณ เรืองหิรัญ ผอ.โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์) ว่าที่ร้อยตรีอับดุลรอแม การีอูมา ผอ.โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ และนายมูฮัมมัดอัซวัน มือลี ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นกรรมการฯ ทั้งนี้มี นายจำลอง จันทรโชติ ผอ.โรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง และนายชนกนันท์ พะสุโร ผอ.โรงเรียนบ้านจาเราะปะไต เป็นผู้รับการประเมิน ณ โรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง และโรงเรียนบ้านจาเราะปะไต อ.เบตง จ.ยะลา