สพป.สระแก้ว เขต 1 รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. ดร.นัยนา  ตันเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ว่าที่ ร้อยตรีสุขสันต์ จวงพลงาม และนายพัฒนศักดิ์ เปลี่ยนรัมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 พร้อมด้วยคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566 ผ่านระบบออนไลน์ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริตการสอบแข่งขันฯ อย่างเคร่งครัด โดยมี นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสระแก้ว ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เยี่ยมศูนย์การรับสมัครสอบแข่งขันฯ เพื่อให้กำลังใจกรรมการตรวจสอบเอกสารและคุณสมบัติผู้สมัครสอบออนไลน์ ณ ห้องประชุมเบญจมาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1