สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมประชุมคณะทำงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารการศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 10

วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2566 เวลา 09.00 น. นายมติชน มูลสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 มอบหมายให้ นางฐิติพร เขมกรรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ร่วมประชุมคณะทำงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารการศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 10 เพื่อประชุมวางแผนงานการดำเนินงานตามโครงการดังกล่าว ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย โดยมีนายพรชัย โพคันโย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 ประธานคณะกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การบริการการศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 10 เป็นประธานที่ประชุม