สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการจัดการเรียนรู้แบบActive Learning

วันที่ 1  มิถุนายน 2566 นายเลอศักดิ์ รัชณาการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา         สุราษฎร์ธานี เขต 2 มอบหมายให้ให้นางสาวสกุลรัตน์ โกพัฒน์ตา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ  เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ณ ห้องประชุมท่าฉางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 โดยมีนางสาวศุภรัตน์ อินทรสุวรรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามฯ กล่าวรายงานโครงการ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่เป็นคณะกรรมการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ฯ จำนวน 10 คน การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ตามเกณฑ์การประเมินที่กำหนดและเพื่อให้ผู้เข้าประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลจากการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ และร่วมกันปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ในการนี้นายเลอศักดิ์ รัชณาการ ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมพบปะให้กำลังใจกับผู้เข้าร่วมประชุมด้วย ภาพ/ข่าว ประยูร พงษ์ประยูร ปชส.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2