ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2 เปิดการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2566 นายพลชัย ชุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 เป็นประธาน พิธีเปิดการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา รุ่นที่ 36/2566 ในระหว่างวันที่ 1 – 3 มิถุนายน 2566 โรงเรียนบ้านโคกสี(จตุรภูมิพิทยา) เพื่อให้ลูกเสือ เนตรนารี มีความรู้ความเข้าใจ ในหลักการวิธีการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ส่งเสริม น้อมนำหลักการ และวิธีการของโครงการลูกเสือ ปลูกจิตสำนึกด้านจิตสาธารณะ หรือจิตอาสาให้แก่ลูกเสือ ณ โรงเรียนบ้านโคกสี(จตุรภูมิพิทยา) อ.สว่างแดนดิน  จ.สกลนคร