สพป.มหาสารคาม เขต 1 ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำวันที่ 2 มิถุนายน 2566

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเตรียมการจัดงานโครงการชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ครั้งที่ 2 จังหวัดมหาสารคาม และ ประชุมการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา จังหวัดมหาสารคาม ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี สพป.มหาสารคาม เขต 1


เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 มอบหมายให้ นางกัญจนา สัตตรัตนำพร รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 โดยมี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน ณ สถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคาม ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม


เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 มอบหมายให้ นางกัญจนา สัตตรัตนำพร รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ร่วมการประชุมทางไกลซักซ้อมความเข้าใจการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี. พ.ศ. 2566 ณ ห้องลีลาวดี สพป.มหาสารคาม เขต 1