สพป.ราชบุรี เขต 1 ร่วมการประชุมเพื่อซักซ้อมการดำเนินการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2566

บ่ายวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพุดพิขญา ชั้น 3 อาคาร 2 สพป.ราชบุรี เขต 1 โดย ดร.บรรเจิด อุ่นมณีรัตน์ ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 1 พร้อมด้วย นายประภาพันธ์ วิเวก และน.ส.กมลนัทธ์ นามี รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 1 นางปนิดา สะอาดยวง ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคลและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมการประชุมเพื่อซักซ้อมการดำเนินการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2566 โดยมี นายอัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานการประชุมทางไกล (Video Conference) ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ (DOC) อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 9