สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 นิเทศโรงเรียนช่วงปิดภาคเรียน

วันที่ 5 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เดินทางไปโรงเรียนสังวาลย์วิทยา เพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่่คณะครูที่ปฏิบัติหน้าที่ ในการนี้ได้นำคณะครูผู้ช่วย จำนวน 26 ราย ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่ไปศึกษาดูงานการประเมินการเตรียมความพร้อมพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย เพื่อเตรียมความพร้อมและรองรับการประเมิน โดยมีนายจำรัส ปันทวัง ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ พร้อมด้วยบุคลากรของโรงเรียนให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนสังวาลย์วิทยา