สพป.ยโสธร เขต 2 ตรวจเยี่ยมและนิเทศการจัดการเรียนการสอน ณ โรงเรียนบ้านกุดสำโรง โรงเรียนบ้านท่าลาดโนนตูม และโรงเรียนบ้านเซโนนม่วง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

วันที่ 6 มิถุนายน 2566 นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 มอบหมายให้ นางสุพิชญ์ชญา มีแก้ว รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 ตรวจเยี่ยมและนิเทศการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนในพื้นที่อำเภอป่าติ้ว เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ แก่ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน พร้อมเน้นย้ำนโยบาย จุดเน้นของ สพฐ. อาทิ นโยบายด้านความปลอดภัย ด้านโอกาสและการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ด้านคุณภาพ และด้านประสิทธิภาพ ณ โรงเรียนบ้านกุดสำโรง โรงเรียนบ้านท่าลาดโนนตูม และโรงเรียนบ้านเซโนนม่วง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

วุฒิกร งอกเข้านก : ข่าว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2