สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมรับชม “พุธเช้าข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 22/2566

วันพุธที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2566 เวลา 08.00 น. นายมติชน  มูลสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต  1 มอบหมายให้ ดร.พัชระ งามชัด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 พร้อมด้วย นางฐิติพร เขมกรรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1, ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรในสังกัด รับชม-รับฟังรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 22/2566 ผ่านระบบออนไลน์ ออนไลน์ เพื่อรับทราบนโยบายสู่การปฏิบัติตามนโยบาย ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สรุปผลการดำเนินงานและกิจกรรมที่ผ่านมา โดย ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้บริหารระดับสูง ณ ห้องประชุมพระสุก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1