สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติโครงการ “7 มิถุนายน วันสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2566” โรงเรียนอาโอยาม่า 2

วันพุธที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2566 เวลา 09.00 น. นายมติชน  มูลสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต  1 มอบหมายให้ นางฐิติพร เขมกรรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติโครงการ “7 มิถุนายน วันสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2566” โรงเรียนอาโอยาม่า 2 อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย โดยในงานมีการจัดนิทรรศการ กิจกรรมภาพวาด “สหกรณ์ในฝัน (ของหนู)”, เรียงความ “เศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์”, การบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “การสหกรณ์ในโรงเรียน” ให้ความรู้ก่อนแข่งขันตอบปัญหา แข่งขันตอบปัญหา ๗ มิถุนายน วันสหกรณ์นักเรียน โดยมีสหกรณ์จังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว