สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมประธานเครือข่ายสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัด

วันที่ 7  มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 น. นายเลอศักดิ์ รัชณาการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 เป็นประธานในการประชุมประธานเครือข่ายสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัด เพื่อแจ้งข้อราชการให้ทราบ และประชุมเตรียมการจัดงานเกษียณอายุราชการผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดและบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯที่จะเกษียณอายุราชการ ในวันที่ 30 กันยายน 2566 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและประธานเครือข่ายสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัด จำนวน 19 เครือข่าย ณ ห้องประชุมพุนพินสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ภาพ/ข่าว ประยูร พงษ์ประยูร ปชส.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2