ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมประฃุมทางไกล (Video Conference) เพื่อรับฟังแนวปฏิบัติในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางกรศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2566

วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2566 เวลา 10.00 น. นายมติชน มูลสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 และบุคลากรในสังกัด ร่วมประชุมทางไกล (Video Conference) เพื่อรับฟังแนวปฏิบัติในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางกรศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2566 โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดสอบ ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2566 และ ภาค ข มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2566 เพื่อให้การดำเนินการจัดสอบแข่งขันครูผู้ช่วยของกลุ่มพื้นที่การศึกษาประจำเขตตรวจราชการที่ 10 เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ณ ห้องประชุมพระสุก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1