สพป.หนองคาย เขต 1  ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานมหกรรมการเงินเพื่อครูไทย 4 ภูมิภาค ครั้งที่ 2 จังหวัดอุดรธานี ผ่านระบบ Zoom Meeting

วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2566 เวลา 13.00 น. นายมติชน มูลสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 มอบหมายให้นางฐิติพร เขมกรรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1   ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานมหกรรมการเงินเพื่อครูไทย 4 ภูมิภาค ครั้งที่ 2 จังหวัดอุดรธานี ผ่านระบบ Zoom Meeting เพื่อขยายผลการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับหน่วยงาน สถาบันการเงิน ให้ลูกหนี้ทุกกลุ่มได้รับการช่วยเหลือ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับภูมิภาค ณ ห้องประชุมพระใส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1