นำเสนอผลการปฏิบัติงานของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 ต่อนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 8 มิถุนายน 2566 เวลา 14.30 น. นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 นำเสนอผลการปฏิบัติงานของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 ต่อนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในการลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการของหน่วยงานทางการศึกษา จังหวัดพัทลุง ณ ศูนย์ประชุมโรงเรียนพัทลุง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

ศริราณี พรหมบังเกิด