สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดทำโครงการเพิ่มศักยภาพนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 8  มิถุนายน 2566 นายเลอศักดิ์ รัชณาการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 มอบหมายให้นางพัชรินทร์ สามะณี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการเพิ่มศักยภาพนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมไชยชนะวดี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 โดยมีนางกนกพัชร ณ นคร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เจ้าของโครงการกล่าวรายงานโครงการ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินให้กับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการในปีการศึกษา ๒๕๖๖ และระยะที่ ๓ การยกย่องเชิดชูเกียรติกับโรงเรียนได้รับรางวัลพระราชทาน และรางวัลชมเชย โดยมีโรงเรียนส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการในปีการศึกษา ๒๕๖๖ จำนวน ๗ โรงเรียน และให้โรงเรียนได้เข้าร่วมรับรู้หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการสำหรับการเตรียมความพร้อม ปีการศึกษา ๒๕๖๗ จำนวน ๒๑ โรงเรียน ภาพ/ข่าว ประยูร พงษ์ประยูร ปชส.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2