สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ประชุมประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการฯ

วันที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานการประชุมประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ทั้งนี้ เพือให้การรายงานข้อมูลตามการประเมินผลการชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (ระบบ KRS) ประจำปีงบประมาณ 2562 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กำหนด ณ ห้องประชุมเอื้องแซะ สพป.แม่อ่องสอน เขต 2