พุธเช้า…ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 15/2562

นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พร้อมทีมบริหาร ข้าราชการ บุคลากร สพม.36 เข้าร่วมประชุม VDO. Conference รายการ “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 15 วันพุธที่ 10 เมษายน 2562 โดย ดร.บุญรักษ์ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบเพื่อนครูกล่าวถึงเรื่อง วันที่ 5 เมษายน 62 พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ (รมช.ศธ.) เป็นประธาน พิธีปิดกิจกรรม “สามัคคีสัมพันธ์ สานฝันห้องเรียนกีฬา”ครั้งที่ 4 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,วันที่ 10 เมษายน 62 เชิญร่วมงานสงกรานต์ “กระทรวงศึกษาธิการ สืบสานวัฒนธรรม” ณ หอประชุมคุรุสภา และร่วมงาน “สพฐ. สืบสานวัฒนธรรมไทย” ประจําปี 2562 ณ บริเวณลานเอนกประสงค์ หน้าอาคารสามัญ 99 ,วันที่ 11 เมษยน 62 ประชุมสรุปผลการเตรียมความพร้อม โรงเรียนคุณภาพประจําตําบล ระยะที่ 2 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต ,แสดงความชื่นชมยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน คณิตศาสตร์โอลิมปิก ระดับมัธยมศึกษา ประจําปี 2562 Hanoi Open Mathematics Competition (HOMC 2019) ระหว่างวันที่ 2 – 6 เม.ย. 62 ณ เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม ณ ห้องประชุมภูชี้ฟ้า สพม.36/ น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ภาพ-ข่าว