สพป.สระแก้ว เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2566 ดร.นัยนา ตันเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา เตรียมจัดสถานที่ และดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อต้อนรับ นายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและรับฟังผลการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรม จริยธรรม ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ระหว่างวันที่ 29 -30 มิถุนายน 2566 ณ โรงเรียนบ้านเขาเลื่อมและโรงเรียนบ้านบ้านเขาดิน อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว