สพป.ลพบุรี เขต 2 ดำเนินกิจกรรมทำบุญตักบาตร ทุกวันอังคาร

วันที่ 27 มิถุนายน 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 มอบหมายให้ นายกิตติภพ  สระสงครามภู  รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร โดยได้นิมนต์ พระครูบุญบาลประดิษฐ์  เจ้าคณะอำเภอชัยบาดาล เจ้าอาวาสวัดลำนารายณ์ มารับบิณฑบาตและเทศนาธรรม อานิสงค์ของการทำบุญตักบาตร เพื่อสะสมเสบียงบุญหนุนนำให้ชีวิตมีความเจริญก้าวหน้า มีความสุขใจ พร้อมให้พรแก่เจ้าหน้าที่ให้มีความสุขและปฏิบัติงานด้วยการมีสติตั้งมั่น ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2