สพป.ลำปาง เขต 2 สอบแข่งขันครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2566

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2566 โดยมี ดร.สรัญญา บุดดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 เป็นประธานศูนย์สอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สพป.ลำปาง เขต 2 สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2566 ในระหว่างวันที่ 24 –25 มิถุนายน 2566 เปิดสอบจำนวน 6 กลุ่มวิชา ดังนี้ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ พลศึกษา ประถมศึกษา และปฐมวัย มีผู้เข้าสอบทั้งสิ้น จำนวน 1,285 คน ณ สนามสอบโรงเรียนลำปางกัลยาณี