สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรในสำนักงานฯ ประกอบด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานงานเขตพื้นที่ฯ ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรทุกคน ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2562 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ด้วยกิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระ สรงน้ำพระพุทธรูป ผู้อำนวยการฯพบปะเจ้าหน้าที่อวยพระเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี 2562 และร่วมรับประทานอาหารในปิ่นโตซึ่งนำมาถวายพระสงฆ์พร้อมกัน ณ สถานที่จัดกิจกรรมดังกล่าว ภาพ/ข่าว ประยูร พงษ์ประยูร ปชส.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2