สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ร่วมรับชม “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 16/2562

   

        วันที่ 17 เมษายน 2562 เวลา 08.00น. นายประกิจ  พุ่มพฤกษ์   ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต 2  มอบหมายให้นายสุชีพ ช่วยแก้ว รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต 2  และบุคลากรในสังกัด  ร่วมรับชม “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.” ครั้งที่16/2562 ณ ห้องประชุม 2  สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร  เลขาธิการ กพฐ.  ซึ่งส่งสัญญาณ  Conference  จาก สพม. เขต  39  จังหวัดพิษณุโลก  เพื่อรับทราบนโยบาย แนวทางการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษา ในการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ