สพป.สิงห์บุรี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำฐานข้อมูลโครงการโรงเรียนสุจริต

วันที่ 18 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. นางสาววารุณีย์ บุญคง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำฐานข้อมูลโครงการโรงเรียนสุจริต เพื่อเตรียมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา ณ ห้องประชุมชั้น 3 สพป.สิงห์บุรี