ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างธรรมาภิบาลกับการบริหารงานตามรอยพระยุคลบาท

ในวันที่ 19 เมษายน 2562 เวลา 08.30 น. นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ สพป.ยโสธร เขต 2 เข้าร่วมโครงการประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างธรรมาภิบาลกับการบริหารงานตามรอยพระยุคลบาท ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพมหานคร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2