สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ดำเนินกิจกรรมหน้าเสาธง ครั้งที่ 14/2562

วันที่  22  เมษายน  2562  เวลา 08.30 น.  นายประกิจ  พุ่มพฤกษ์  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2  พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ  สวดมนต์  ยืนสงบนิ่ง  แผ่เมตตา  กล่าวปฏิญญาเขตสุจริต  เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบัน  ชาติ  ศาสนา  และพระมหากษัตริย์ และการเป็นข้าราชการที่ดี  มีระเบียบวินัย  รู้หน้าที่   มีความซื่อสัตย์ สุจริต และมีจิตสาธารณะ ขานรับนโยบายเขตสุจริตของรัฐบาล  ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ปฏิบัติทุกเช้าวันจันทร์  จากนั้น  ได้พูดคุยกับคณะบุคลากรในสังกัด   พร้อมให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป