สพป.เพชรบุรี เขต 1 เรียกบรรจุ ครูผู้ช่วย รอบแรก 11 ราย

วันที่ 24 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร.บดินท์ ธรรมสังวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 พร้อมนางอภิญญา เกษมพร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 และนางนลินพร กลัดกลีบ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ได้ให้ต้อนรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ที่เรียกบรรจุรอบแรก จำนวน 11 คน ซึ่งเดินทางเข้ารายงานตัวรับราชการและจัดทำ ก.พ.7 โดยเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคลให้การดูแลในการดำเนินการรายงานตัว ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

ในการนี้ ดร.บดินท์ ธรรมสังวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ได้มอบโอวาทและให้คำแนะนำในการปฏิบัติหน้าที่ครู ซึ่งท่านเน้นย้ำถึงหลักในการทำงานที่ยึดถือปฏิบัติได้ยั่งยืน คือ หลักการ “ครองตน ครองคน ครองงาน” และขอให้ข้าราชการครูบรรจุใหม่ทุกท่านให้ยึดถือและเชื่อมั่นในการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณครูว่าเป็นสิ่งที่ดี และด้วยความดีเหล่านี้จะส่งผลให้คุณครู สพป.เพชรบุรี เขต 1 ประสบความสำเร็จและความเจริญก้าวหน้าสืบไป พร้อมนี้ นางอภิญญา เกษมพร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯ ได้ให้กำลังและแรงบันดาลใจในการปฏิบัติหน้าที่ เป็นคุณครูที่มีคุณภาพและดำรงตนในวิชาชีพได้อย่างมีความสุข