ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

วันที่  23  เมษายน  2562  เวลา  09.00  น.  นายประกิจ  พุ่มพฤกษ์  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2  เข้าร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์  บำรุงสุข  สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน  จังหวัดปราจีนบุรี  ประจำปีงบประมาณ  2562”  ณ  โรงเรียนบ้านเขาด้วน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทราบสภาพปัญหาและความต้องการของราษฎรในพื้นที่  เพื่อขอรับความช่วยเหลือจากส่วนราชการ/หน่วยงานระดับจังหวัด  โดยนายพิบูลย์  หัตถกิจโกศล  ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี  เป็นประธานเปิดโครงการ  มอบแนวทางและนโยบายการบริหารการพัฒนาของจังหวัดปราจีนบุรี  จากนั้นได้มอบทุนช่วยเหลือเด็กและผู้ด้อยโอกาส  พร้อมทั้งพบปะพูดคุยให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการต่างๆ ที่เข้าร่วมโครงการ