สพป.เพชรบุรี เขต 1 ร่วมใจจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2566

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร.บดินท์ ธรรมสังวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 นำคณะผู้บริหารสถานศึกษา นางอภิญญา เกษมพร นางสาวกานดา ดาราพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สพป.เพชรบุรี เขต 1 จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ.2566 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566 โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย การถวายพระพรชัยมงคล กล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณ ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและสดุดีจอมราชา และลงนามถวายพระพรชัยมงคลร่วมกัน เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สพป.เพชรบุรี เขต 1 ได้แสดงความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่ตามรอยพระยุคลบาท