สพป.สิงห์บุรี จัดอบรมการพัฒนาครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ

วันที่ 25 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางสาววารุณีย์ บุญคง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี เป็นประธานเปิดการอบรมการพัฒนาครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ ณ ห้องประชุมวัดสิงห์สุทธาวาส อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี โดยมีนางสุรินทร์ พวงทอง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมทักษะและสมรรถนะของครูผู้ช่วยให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้น กำหนดดำเนินการพัฒนาในระหว่างวันที่ 25-26 เมษายน 2562 ผู้เข้ารับการอบรมได้แก่ครูผู้ช่วยที่บรจุและแต่งตั้ง ในปีงบประมาณ 2560-2562 จำนวน 160 คน