สพป.ชัยภูมิ เขต 1  รับรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯ   ครูผู้ช่วย    24  ราย

วันที่ 25 เมษายน 2562    สพป.ชัยภูมิ เขต 1  รับรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้และได้รับการขึ้นบัญชีตามประกาศฯ  เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย   สังกัด สพฐ.  ปี พ.ศ.2561  (ครั้งที่ 4)   จำนวน 24  ราย   โดยมีนายเสงี่ยม  ทองละมุล  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1   พบปะและให้โอวาทฯ ณ  ห้องประชุม 1  สพป.ชัยภูมิ เขต 1   ก่อนส่งตัวไปรายงานตัวยังโรงเรียนในสังกัด