สพป.เพชรบุรี เขต 1 รับรายงานตัว ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2566

วันที่ 5 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ได้เรียกตัวและรับรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งครั้งแรก ในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา และรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2566 เพื่อมาปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ณ สถานศึกษาในความดูแลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

โดย ดร.กชพร มั่งประเสริฐ นางอภิญญา เกษมพร และนางสาวกานดา ดาราพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ร่วมแสดงความยินดี เป็นกำลังใจ และให้ข้อคิดที่เป็นประโยชน์แก่ผู้เข้ารายงานตัวทุกราย นายสุริยา มนตรีภักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี เป็นผู้แทน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติในการต้อนรับและแสดงความยินดี โดยมีผู้ที่สอบบรรจุแข่งขันได้ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา เข้ารายงานตัว จำนวน 17 ราย และรองผู้อำนวยการสถานศึกษารายงานตัว 1 ราย