สพป.อุทัยธานี เขต ๑ เตรียมจัดทำโครงการพัฒนาสมรรถนะครูสู่ครูมืออาชีพ

วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ นายอภิชัย เสนาโยธี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ  google meet เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำโครงการพัฒนาสมรรถนะครูสู่ครูมืออาชีพ ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด โดยมี ดร.สมาพร ลี้ภัยรัตน์  นายฐานิตย์ เนคมานุรักษ์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด เข้าร่วม ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ๑ สพป.อุทัยธานี เขต ๑