สพป.กาญจนบุรี เขต 4 จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566

วันที่ 20 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร.วิโรจน์ ค้อไผ่ ผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และเป็นการสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรในสังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 4 เกิดความรัก ความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ โดยมี ดร.ไตรรัตน์ เอี่ยมพันธ์ รองผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายบรรพจน์ ทัพซ้าย รองผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ดร.เชาวรินทร์ แก้วพรม รองผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากร สพป.กาญจนบุรี เขต 4 เข้าร่วมกิจกรรมฯ ณ ลานอาคารอเนกประสงค์ สพป.กาญจนบุรี เขต 4