ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ร่วมพิธีปลูกต้นไม้มงคลพระราชทาน

วันที่  29  เมษายน  2562   เวลา  10.00  น.  นายประกิจ  พุ่มพฤกษ์  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2  ร่วมพิธีปลูกต้นไม้มงคลพระราชทาน  จังหวัดปราจีนบุรี  ในโครงการ  “1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ  ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  พุทธศักราช  2562 เพื่อความเป็นสิริมงคล  และเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้รับพระราชทานต้นรวงผึ้งอันเป็นต้นไม้มงคลประจำรัชกาล  ณ  บริเวณสวนหย่อมด้านหน้าศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี  โดยนายพิบูลย์  หัตถกิจโกศล  ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี  เป็นประธานในพิธี  จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี  ถ่ายภาพร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ  ข้าราชการและภาคส่วนต่างๆ  รวมทั้งจิตอาสา  ที่มาร่วมงาน  ณ  จุดปลูกต้นไม้พระราชทาน